poniedziałek, 17 sierpnia 2015

8 lat strajku głodowego i 5 lat od oczyszczenia z zarzutów - zbyt mało żeby opuścić Guantanamo

W miniony piątek amerykański Departament Sprawiedliwości sprzeciwił się wnioskowi o zwolnienie z Guantanamo ze względów zdrowotnych 36 letniego Jemeńczyka, który przeszło 1/3 życia jest przetrzymywany bez postawienia formalnych zarzutów (Le Monde, Les Etats-Unis refusent de libérer un détenu de Guantanamo en grève de la faim). 

Ważący 34 kg Tariq Ba Odah został osadzony w obozie w 2002 roku. W 2009 roku wszystkie amerykańskie służby wywiadowcze zezwoliły na jego zwolnienie (Center for Constitutional Rights, Ba Odah v. Obama). 

Źródło: Al-Jazeera

***
Ba Odah przetransportowano do Guantanamo w lutym 2002, pod tym jak pakistańskie władze zatrzymały do na afgańskiej granicy i - w zamian za okup - przekazały Amerykanom, utrzymując że przeszedł szkolenie z korzystania z broni, którą miałby się posługiwać walcząc po stronie Talibów.

W proteście przeciwko arbitralnemu zatrzymaniu, ważący wówczas przeszło 70kg, Ba Odah dość szybko podjął strajk głodowy, do przerwania którego kilkukrotnie zmusili go strażnicy. W maju 2005 władze obozu Guantanamo uznając głodówkę za przejaw oporu umieściły zatrzymanego w izolatce. Przyjmowania pokarmu definitywnie odmówił w 2007 roku. Od tego momentu jest przymusowo karmiony za pośrednictwem rurki wprowadzanej do nosa. W ciągu dnia zatrzymany ma prawo do wyjścia z izolatki na 2 do 4 godzin, jednak wg. CCR często fizycznie jest niezdolny do skorzystania z tego prawa. 

Wniosek habeas o zwolnienie Ba Odaha złożył w sądzie Dystryktu Kolumbii w 2006 roku. W styczniu 2009 amerykański sąd uwzględnił wniosek zatrzymanego o zawieszenie postępowania (Order granting stay of proceedings), a w marcu 2014 uwzględnił prośbę o wycofanie wniosku (Petitioner's unopposed motion to voluntarily dismiss habeas petition without prejudice) ze względu na stan zdrowia uniemożliwiającym przygotowania procesowe. 

W czerwcu b.r. z wnioskiem habeas w imieniu Ba Odaha wystąpiło CCRMimo że Jemeńczyk w ostatnich 18 miesiącach doświadczył istotnego spadku masy ciała, co zdaniem adwokatów obawy o jego życie, amerykańska administracja utrzymuje, że ten znajduje się pod dobrą i stałą opieką medyczną. Zwolnieniu nawet przychylny jest Departament Stanu, jednak sprzeciwia się temu Departament Obrony w obawie przed głodówką innych przetrzymywanych bez zarzutów. Zresztą samą decyzję o uwolnieniu od zarzutów opublikowano dopiero w 2013 na podstawie wniosku z Freedom of Information ActCenter for Constitutional Rights sygnalizowało sprawę m.in. na forum Inter-Amerykańskiej Komisji Praw Człowieka, UNHRC, oraz członkom Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ASIL.

W piątek wniosek o zwolnienie zablokował Departament Sprawiedliwości utajniając powody swojego sprzeciwu; taka postawa administracji w procedurze habeas ma charakter wyjątkowy, jeżeli nie precedensowy (Al-Jazeera, US will not release hunger-striking Guantanamo detainee).

***
W Guantanamo nadal przetrzymywanych jest 116 osób, z czego 51 przeszło pozytywną weryfikację wywiadowczą. Na początku swojej Prezydentury Obama zobowiązał się do zamknięcia obozu przed końcem (pierwszej) kadencji (Le Monde, Zamknąć Guantanamo).

Brak komentarzy: