środa, 16 września 2015

W Europie przebywa obecnie ok. 7% syryjskich uchodźców

Holenderska organizacja Datagraven opublikowała wczoraj najnowsze szacunki na temat liczby dotychczasowych uchodźców z Syrii i państw, w których obecnie się znajdują. Raport został przygotowany w oparciu o dane Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz oficjalnych danych państw przyjmujących.

Wojna w Syrii trwa od 2011 r. Od tego czasu z państwa wyjechało ponad 4 mln osób. Najwięcej syryjskich uchodźców przebywa obecnie w:
· Turcji – 1,94 mln
· Jordanii – 1,4 mln
· Libanie – 1,17 mln

Znaczna liczba uchodźców przebywa także w innych państwach arabskich:
· Iraku – 250 tys.
· Zjednoczonych Emiratach Arabskich – 250 tys.
· Egipcie – 132 tys.
· Kuwejcie – 120 tys.

Dopiero na dalszych miejscach odnajdujemy państwa europejskie:
· Niemcy – 120 tys. 
· Serbię – 77 tys. 
· Węgry – 54 tys.
· Austrię – 20 tys.

Dla porównania według szacunków do Polski dotarło 718 syryjskich uchodźców. W państwach europejskich przebywa obecnie jedynie ok. 7% wszystkich osób, które wyjechały z Syrii.

Powyższe dane są potwierdzeniem pewnych tez, które coraz częściej pojawiają się w dyskusji na temat uchodźców:

· nie jest prawdą, że państwa sąsiadujące z Syrią nie są chętne pomóc uchodźcom,
· możliwości państw, na których spoczywał do tej pory główny ciężar pomocy, wyczerpały się, a warunki w obozach dla uchodźców nie są łatwe,
· władze Turcji, Jordanii i Libanu wielokrotnie apelowały do społeczności międzynarodowej o pomoc finansową, która pozwoliłaby poprawić warunki życia syryjskich uchodźców,
· napływ uchodźców nie doprowadziłby zapewne do kryzysu o takiej skali, gdyby UE – zgodnie z zapowiedziami – wcześniej przygotowała konkretne rozwiązania i pomoc finansową państwom sąsiadującym z Syrią.

Brak komentarzy: