czwartek, 29 października 2015

Prokurator MTK nie zajmie się sytuacją Hondurasu

Wczoraj Prokurator MTK wydała decyzję, że nie zajmie się sprawą zbrodni popełnionych w Hondurasie (zobacz Situation in Honduras, Article 5 Report, w szczególności par. 141-143).

Honduras jest stroną Statutu Rzymskiego od 2002 roku, od tego więc czasu może być objęty jurysdykcją MTK. Badana sytuacja dotyczyła jednak zbrodni, które popełniono w następstwie zamachu stanu (który miał miejsce w 2009 roku), pomiędzy 28 czerwca 2009 roku a 27 stycznia 2010 roku. W wyniku zamachu stanu prezydent José Manuel Zelaya został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, przymuszono go również do opuszczenia kraju. Demonstracje sprzeciwiające się takiemu rozwiązaniu zostały krwawo stłumione przez siły bezpieczeństwa. 

Już w 2013 roku w Raporcie dotyczącym wstępnych postępowań (zobacz Report on Preliminary Examination Activities 2013) Prokurator informowała, że zbrodnie te nie stanowią, w jej ocenie, zbrodni przeciwko ludzkości, kontynuowała jednak badanie sytuacji w Hondurasie w kontekście zbrodni popełnianych po 27 stycznia 2010 roku w regionie Bajo Aguán. Tam również nie dopatrzyła się zbrodni przeciwko ludzkości. 

Obecna decyzja zamyka badanie sytuacji Hondurasu, choć nie pozbawia to Prokurator możliwości badania dalszych informacji odnoszących się do nowych faktów czy dowodów. Także Trybunał może nakazać Prokurator MTK zweryfikowanie tej decyzji.

Brak komentarzy: