niedziela, 17 stycznia 2016

Cesje terytorialne między Holandią i Belgią

Holandia i Belgia dokonają korekty granicy biegnącej wzdłuż Mozy poprzez przekazanie na rzecz Holandii 14 ha w zamian za cesję 4 ha terytorium sąsiada na rzecz Belgii (Droit International Blog, La frontière entre la Belgique et les Pays-Bas modifiée).

La frontière entre la Belgique et les Pays-Bas modifiée
Źrodło: http://droitinternational.ek.la/

Powodem korekty jest zmiana biegu rzeki granicznej w stosunku do stanu wody z roku 1843, kiedy to wytyczono granicę. Oba obszary (zob. rysunek), odcięte od terytorium państwa macierzystego, stały się lokalnymi ośrodkami przestępczości i handlu narkotykami. Działo się tak w szczególności w związku z obowiązkami formalnymi ciążącymi na policji, uniemożliwiającymi przekroczenie owej "sztucznej granicy" wodnej dla kontroli części krajowego terytorium. 

Dla wejścia w życie porozumienia niezbędna będzie jego ratyfikacja przez parlamenty obu stron.

Brak komentarzy: