czwartek, 29 września 2016

Pomoc dla Airbusa niezgodna z prawem WTO

W ubiegły czwartek, 22 września, panel WTO w procedurze art 21.5 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów, stwierdził po raz kolejny, że Unia Europejska, a przede wszystkim niektóre z jej państw członkowskich - nie tylko przyznały Airbusowi niezgodną z  Porozumieniem w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) pomoc publiczną, ale przede wszystkim nie podjęły środków mających na celu przeciwdziałanie i zadośćuczynienie niekorzystnym skutkom udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej.

 
Sprawa EC and certain member States — Large Civil Aircraft toczy się bowiem już od 2004 r. W 2010 r. panel stwierdził, że kilka państw członkowskich - Francja, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania współfinansowały, a przede wszystkim udzielały wsparcia w postaci np. preferencyjnego dostępu do infrastruktury przy pracach nad kolejnymi modelami samolotów Airbus (A300, A310, A320, A330/A340, A330-200, A340-500/600, and A380). W efekcie miało to niekorzystny wpływ na eksport dużych samolotów Boeinga do państw europejskich, ale także Chin, Korei i Australii. Orzeczenie Panelu zostało w znacznej części podtrzymane przez wydane w 2011 r. orzeczenie Organu Apelacyjnego. W tym samym roku Unia Europejska poinformowała o wprowadzeniu środków mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem WTO, co jednak zakwestionowały Stany Zjednoczone. W efekcie konieczne było kolejne orzeczenie.   

Panel, w orzeczeniu z 22 września, przychylił się do twierdzenia Stanów Zjednoczonych, że UE w niewystarczającym stopniu zrealizowała zalecenia z wcześniejszych orzeczeń dotyczące art. 7.8 SCM. Nakłada ono na strony obowiązek wycofania się z subsydiowania lub usunięcia niepożądanych jego efektów dla przedsiębiorców z innego państwa członkowskiego WTO. Jednocześnie jednak panel uznał, że utrzymywane obecnie subsydia (głównie preferencyjne pożyczki) nie są sprzeczne z art 3 SCM zakazującym subsydiów eksportowych i importowych. Podczas gdy USA i Boeing uznają orzeczenie za znaczne zwycięstwo, Unia Europejska zapowiada zaskarżenie orzeczenia do Organu Apelacyjnego. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku zwycięstwo Boeinga może być krótkotrwałe, gdyż już wkrótce spodziewane jest orzeczenie w bardzo podobnej sprawie dotyczącej preferencji podatkowych USA dla Boeinga (US — Large Civil Aircraft (2nd complaint)).

Brak komentarzy: