sobota, 29 października 2016

(2) Deklaracja interpretacyjna CETA

Przy okazji posta nt. przełamania belgijskiego sprzeciwu wobec podpisania CETA, co zostało potwierdzone przez parlamenty regionalne (Reuters France, Fin du blocage belge, le CETA sera signé dimanche à Bruxelles), wspominaliśmy, że październikowa wspólna deklaracja interpretacyjna do traktatu (CBA News, Joint statement leaks as Canada, EU try to overcome trade deal critics) miała zostać uzupełniona o kolejny dokument.

Według informacji, które wyciekły do mediów, w istocie dokumenty są dwa.

Pierwszy dotyczy jedynie belgijskich kwestii konstytucyjnych.

  • potwierdzenie doniosłości swobody regulacyjnej i standardów ochrony w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa produktów, ochrony konsumenckiej, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, a także standardów pracy;
  • stwierdzenie explicite, że deklaracja stanowi porozumienie między stronami dotyczące treści traktatu w rozumieniu art. 31 KPT (tj. jest prawnie wiążące);
  • potwierdzenie swobody regulacyjnej w zakresie ochrony ważnych interesów publicznych;
  • podkreślenie dobrowolnego charakteru postanowień w przedmiocie współpracy regulacyjnej.

Brak komentarzy: