środa, 16 listopada 2016

Gorąca jesień w Międzynarodowym Trybunale Karnym

Jesień jest zawsze pracowitym okresem w Międzynarodowym Trybunale Karnym i tak też jest w tym roku. W sprawie Bemby rozpoczynają się procedury dotyczące naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonym (tu);  zaś w sprawie Lubangi sędziowie zaaprobowali plan symbolicznego grupowego naprawienia szkody przedstawiony przez Fundusz Powierniczy zobacz tu. 

Parę dni temu Prokurator przedstawiła Radzie Bezpieczeństwa 12 już raport na postawie rezolucji 1970 (2011)  dotyczący Libii. Przypomnijmy Trybunał uznał sprawę Al-Senussiego za niedopuszczalną - tym samym to Libia mogła go osądzić, natomiast sprawę Kaddafiego uznał za dopuszczalną, domagając się jego przekazania do Hagi.
Kaddafi przebywał pod opieką milicji z Zintanu i nie został do dziś przekazany do Trybunału. Prokurator odnosząc się w raporcie do domniemanej amnestii zastosowanej wobec Kaddafiego wskazał, że pozostaje ona bez znaczenia dla ewentualnego postępowania przed Trybunałem (zobacz strona 2 raportu).

Także niedawno prezes Trybunału sędzia Sylwia Fernandez de Gurmendi przedstawiła w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ raport roczny z działalności Trybunału - zobacz tu - odnosząc się w nim pokrótce do prowadzonych postępowań wstępnych, poszczególnych sytuacji, a także konkretnych postępowań w sprawie, współpracy z państwami, ONZ w szczególności zaś z Radą Bezpieczeństwa i misjami pokojowymi. 

Zaś wczoraj Prokurator przedstawiła doroczny raport dotyczący wstępnych postępowań (tu), w którym między innymi odniosła się do rozpoczętego postępowania odnośnie do sytuacji w Burundi (zob. par. 20 i n.). Jest to o tyle ważne, że Burundi na skutek rozgrywek politycznych wyraziła chęć wypowiedzenia Statutu (wypowiedzenie złożono Sekretarzowi Generalnemu ONZ 27 października 2016 i stanie się ono skuteczne po upływie roku, zgodnie z art. 127 Statutu),  ale nadal jako państwo-strona ma obowiązek współpracy z Trybunałem. Także Prokurator nadal dokumentuje popełniane tam zabójstwa, tortury, akty prześladowań, wypowiedzenie Statutu nie zmienia zakresu postępowania Urzędu, dopóki Burundi jest stroną Statutu.

Dziś rozpoczyna się doroczne Zgromadzenie Państw-Stron Statutu i potrwa do 24 listopada. W programie przewidziano dyskusję na temat państw, które zamierzają wypowiedzieć Statut (wstępny program tu), będziemy zatem informować o przebiegu Zgromadzenia.

Brak komentarzy: