czwartek, 23 marca 2017

Kara za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości - MTK

Wczoraj Międzynarodowy Trybunał Karny nałożył kary za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Informowaliśmy w zeszłym roku o tym (zobacz posta z 20 października 2016) , że
MTK uznał  Jeana-Pierre'a Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jeana-Jacquesa Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu, Narcisse'a Arido za winnych popełnienia przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (m.in. przekupywania świadków, przedstawiania sfałszowanych dowodów, namawiania świadków do składania nieprawdziwych zeznań).
Skazani otrzymali następujące kary:

1. Jean-Pierre Bemba Gombo został skazany na rok  pozbawienia wolności (przypominamy, że odsiaduje on już wyrok za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości) i 300000 Euro grzywny,
2. Aimé Kilolo Musamba (obrońca Bemby), otrzymał 2 i pół roku więzienia, część już odsiedział, pozostała kara została mu zawieszona na 3 lata, chyba że nie zapłaci 30000 Euro grzywny lub popełni w tym czasie inne przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
3. Jean-Jacques Mangenda Kabongo, skazany na 2 lata, część już odsiedział, pozostała kara zawieszona na 3 lata, chyba że popełni w tym czasie inne przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
4. Fidèle Babala Wandu (członek parlamentu DRK) skazany na 6 miesięcy, do kary zaliczony czas odsiedziany w areszcie, karę uznano za wykonaną.
5.  Narcisse Arido (świadek) - 11 miesięcy, do kary zaliczony czas odsiedziany w areszcie, karę uznano za wykonaną. Zobacz więcej na stronie MTK.

Są to pierwsze kary nałożone przez MTK za przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Brak komentarzy: