czwartek, 13 kwietnia 2017

Al Jazeera wnosi o środki tymczasowe w arbitrażu przeciwko Egiptowi

W styczniu 2016 r. informowaliśmy o powództwie arbitrażowym ICSID wniesionym przez grupę mediową telewizyjną Al Jazeera przeciwko Egiptowi w związku ze szkodami wyrządzonymi spółce po obaleniu prezydenta Hosni Mubaraka. Od momentu ukonstytuowaniu trybunału (w lutym br.) odbyło się jedno posiedzenie trybunału w formie konferencji telefonicznej (11 kwietnia 2017). Powód zarzuca Egiptowi naruszenie obowiązku zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i ochrony w myśl postanowień BITu między Katarem a Egiptem.

Kontekstem wszczęcia postępowania arbitrażowego było zatrzymanie w grudniu 2013 r. trzech dziennikarzy Al Jazeery, których następnie skazano za pomoc organizacjom terrorystycznym na kary pozbawienia wolności od 7 do 10 lat (GAR, The Effects on Arbitration of the Arab Spring). W 2015 r. wydawało się, że sytuacja ulegnie złagodzeniu po tym jak jednego dziennikarza zwolniono i deportowano, a dwóm pozostałym udzielono prawa łaski.

Dokumenty, ani choćby szersze informacje nt. przebiegu sporu nie są publicznie dostępne. Sytuacja musiała jednak ulec pogorszeniu w związku ze skazaniem w czerwcu 2016 r. dwóch pracowników Al Jazeery (i 4 pracowników innych stacji) za szpiegostwo na rzecz Kataru (CNN, Egypt sentences 6 people to death, including 2 Al Jazeera journalists). Wobec obu orzeczono in absentia karę śmierci. Z kolei w grudniu 2016 r. aresztowano kolejnego dziennikarza stacji pod zarzutem szpiegostwa (Al Jazeera, Al Jazeera condemns arrest of its journalist in Egypt). 

W tej sytuacji nie dziwi, że Al Jazzera wystąpiła do trybunału z wnioskiem o zastosowanie "pilnych i niezbędnych" środków tymczasowych (GAR, Al Jazeera seeks urgent measures amid death penalty threat).

Brak komentarzy: