wtorek, 9 maja 2017

Kolejne postępowanie MTK dotyczące zbrodni popełnianych w Libii?

W związku z 13 już raportem w sprawie Libii przedstawianym przez Prokurator MTK Fatou Bensoudę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - poruszono kwestię naruszania praw migrantów, którzy przez Libię starają się dotrzeć do Europy. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji alarmuje o przejmujących losach osób, które drogą morską pragną przedostać się do Europy. Jedni toną (są to tysiące osób w skali roku- zobacz tu), inni zaś jeszcze na terytorium Libii trafiają w ręce handlarzy ludźmi - są brani w niewolę, przetrzymywani w nieoficjalnych obozach, torturowani, sprzedawani przez gangi na targach niewolników, wykorzystywani seksualnie (zobacz tu) na ogromną skalę.
Jak podkreśla się w raportach - osoby te wyruszając w swoją podróż do Europy nie zdają sobie sprawy z tego, że w Libii czekają na nich gangi handlujące żywym towarem.

Fatou Bensouda rozważa rozpoczęcie śledztwa dotyczącego tych zbrodni, włącznie z handlem ludźmi (zobacz informacje ze strony ONZ tu oraz tu). Prokurator ostrzegła, powołując się na międzynarodowe raporty, że w Libii ze względu na istniejące naruszenia praw człowieka, klimat bezkarności, notoryczne łamanie postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego i brak rządów prawa - ponownie może wybuchnąć konflikt zbrojny.

Brak komentarzy: