piątek, 23 lutego 2018

Hiszpania przegrywa arbitraż dot. energetyki słonecznej

Zaledwie przed miesiącem pisaliśmy o decyzji Komisji Europejskiej, która zakazała Hiszpanii wykonania ubiegłorocznego wyroku arbitrażowego w sporze Eiser. Była to pierwsza porażka tego państwa w serii postępowań wszczętych przez inwestorów w sektorze energetyki słonecznej poszkodowanych w wyniku ograniczenia programu zachęt inwestycyjnych. Dotychczas korzystny dla Hiszpanii bilans tych postępowań właśnie został wyrównany. 


Orzekający w sporze Novenergia v. Spain trybunał arbitrażowy przy Sztokholmskiej Izbie Handlowej (SCC Case No. 063/2015) stwierdził naruszenie klauzuli FET w Traktacie Karty Energetycznej. Szacując szkody poniesione przez luksemburski fundusz inwestycyjny według metody zdyskontowanych przepływów, inwestorowi przyznano odszkodowanie w wysokości 53 mln euro (El Confidencial, España pierde su segundo arbitraje internacional por el recorte a las renovables). W razie niewykonania wyroku Novenergia rzekomo miałaby wszcząć postępowanie egzekucyjne przed sądem w Nowym Jorku, choć w świetle wspomnianego posta dobrowolne wykonanie wyroku będzie dla Hiszpanii problmatyczne.

Przeciwko Hiszpanii wszczęto ok. 30 postępowań a kwota dochodzonych odszkodowań szacowana jest na 7,56 mld euro.

Brak komentarzy: