czwartek, 17 maja 2018

Pokłosie Achmea: Holandia wypowie wewnątrz-unijne BITy

W związku z marcowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-284/16, Slovakia Republic v Achmea B.V., Holandia zapowiedziała wypowiedzenie traktatu o ochronie i popieraniu inwestycji zarówno ze Słowacją jak i pozostałymi państwami UE (DLA PIPER, The Dutch move to terminate intra-EU BITs following the Achmea decision). Jak pisaliśmy bezpośrednio po wyroku, wbrew stanowisku Rzecznika Generalnego, sędziowie UE uznali wówczas, że stosowanie BITu Słowacja-Holandia w odniesieniu do działalności gospodarczej jest sprzeczne z zasadą autonomii prawa UE (zob. także nasz post nt. zakazania przez KE wykonania przez Hiszpanię niekorzystnych dla niej wyroków arbitrażowych). Bezpośrednio po wyroku wiadomo było, że będzie on mieć fundamentalne znaczenie dla blisko 200 BITów obowiązujących między państwami Unii.


Holandia została pierwszym państwem, które zdecydowało się na taki krok w związku z wyrokiem Achmea, aczkolwiek nie jedynym które od BITów aktualnie odchodzi. Jak pisaliśmy w październiku 2017 r., również obecny rząd Polski zdecydował o odejściu wypowiadaniu takich traktatów. W tym kontekście nie sposób jednak zapomnieć, że BITy dość powszechnie obejmują klauzule przejściowe (sunset clause), na mocy których wypowiedzenie traktatu staje się skuteczne wiele lat później - w przypadku holenderskiego BITu modelowego jest to 15 lat.

Brak komentarzy: