poniedziałek, 21 maja 2018

Pierwszy światowy sąd arbitrażowy ds. dóbr kultury rozpocznie działalność w czerwcu 2018 r.

G. Klimt, Portret Adeli Bloch-Bauer I (ok. 1907 r.)
Źródło:  The Yorck Project () 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM),
DIRECTMEDIA Publishing GmbH.
Neue Galerie New York (USA)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustav_Klimt_046.jpg

W dniu 7 czerwca 2018 r. Holenderski Instytut ds. Arbitrażu (Netherlands Arbitration Institute (NAI)) w porozumieniu z fundacją “Authentication in Art” (AiA) w Hadze (organizacja non-profit dostarczająca wiedzy i wsparcia w zakresie eliminowania z obrotu prawnego nie-oryginalnych (nie-autentycznych) utworów sztuk plastycznych) utworzy nowy, wyspecjalizowany trybunał arbitrażowy i mediacyjny zajmujący się wyłącznie rozstrzyganiem sporów dotyczących sztuki. "Sąd Arbitrażowy ds. Sztuki" ("Court of Arbitration for Art" (CAfA)), będzie prowadzić postępowanie na całym świecie, zajmując się pełnym spektrum sporów dotyczących sztuk wizualnych, w tym autentycznością, umowami i sporami dotyczącymi kwestii własności dóbr kultury, roszczeniami dotyczącymi praw autorskich, itp. 

Idea powołania "Sądu Arbitrażowego ds. Sztuki" zrodziła się przede wszystkim z doświadczeń amerykańskich firm prawniczych, w tym obserwowanych przez nie trudności związanych z wieloletnimi postępowaniami sądowymi, problemami dowodowymi w odniesieniu do skomplikowanych kwestii autentyczności przedmiotów artystycznych. Celem nowego, wyspecjalizowanego sądu arbitrażowego, o mieszanym składzie, będzie zatem umożliwienie rozstrzygania sporów dotyczących sztuki w oparciu zarówno o wiedzę prawniczą, jak i doświadczenie oraz wiedzę z zakresu kryminalistyki, historii sztuki oraz konserwacji zabytków.

Warto w tym miejscu przypomnieć znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w zakresie dóbr kultury. M.in. na mocy decyzji sądu arbitrażowego zwrócono spadkobiercom jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki - obraz Gustava Klimta Portret Adeli Bloch-Bauer I (ok. 1907 r.). Historia tego postępowania została przedstawiona w głośnym filmie "Złota Dama" ("Woman in Gold"), z 2015 r., w reżyserii Simona Curtisa. W głównych rolach wystąpili Helen Mirren i Ryan Reynolds. Panele arbitrażowe, o mieszanym składzie (prawnicy, muzealnicy, historycy sztuki), prowadzą obecnie wiele spraw związanych z własnością dóbr kultury w sytuacjach szczególnie skomplikowanych, takich jak mienie ofiar Holokaustu (np. Wielka Brytania).

Więcej informacji tu, tu, tu i tu.

Brak komentarzy: