czwartek, 7 czerwca 2018

Nowa publikacja UNESCO dotycząca pokoju już w Open Access

©UNOG Library
Źródło: http://www.unesco.org/new/en/geneva/about-this-office/single-view/news/geneva_hosts_the_launch_of_a_new_unesco_publication_long/

24 maja w Bibliotece Narodów Zjednoczonych w Genewie, Michel Møller, Dyrektor Generalny genewskiego Biura tej organizacji zaprezentował nową publikację, pt. “Long Work of Peace: Towards a Culture of Prevention”, przygotowaną przez UNESCO we współpracy z Uniwersytetem Abat Oliba CEU z Barcelony. Głównym celem tego obszernego dokumentu jest próba odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób, poza systemem operacji pokojowych, Narody Zjednoczone mogą najlepiej działać na rzecz budowania pokoju? W publikacji tej zaprezentowano perspektywy 32 agend i jednostek wyspecjalizowanych ONZ odnoszące się do procesów i metod budowania pokoju w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie ONZ na mocy rezolucji (A/RES/70/1) Zgromadzenia Ogólnego z dnia 25 września 2015 r. W zaprezentowanej w Genewie publikacji dokonano również analizy znaczenia i wartości pokoju, jako podstawowego filaru prac ONZ i jednego z głównych celów działalności UNESCO.

Publikacja jest obecnie dostępna w całości w Open Access: tu.
Więcej informacji tu i tu


Brak komentarzy: