poniedziałek, 3 czerwca 2013

UNSCEAR: katastrofa w elektrowni jądrowej w Fukushimie nie spowodowała skutków dla życia i zdrowia ludzi.

31 maja Komitet Naukowy ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), podczas swojej sześćdziesiątej sesji stwierdził, że nie można stwierdzić wystąpienia skutków dla zdrowia i życia ludzi po katastrofie w elektrowni jądrowej w Fukushimie - Daichi w marcu 2011 r. Także wystąpienie w przyszłości skutków jest bardzo mało prawdopodobne. Raport, który był przedmiotem dyskusji UNSCEAR został przygotowany przez osiemdziesięciu naukowców i będzie prawdopodobnie najbardziej kompleksową analizą skutków wypadku z 2011 r. Pełny raport ma zostać przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w październiku. 

Brak komentarzy: