piątek, 23 sierpnia 2013

Ablyazov pozostanie w areszcie "dla własnego bezpieczeństwa"

Sąd apelacyjny w Aix-en-Provence odrzucił wczoraj wniosek obrońcy o warunkowe zwolnienie z aresztu Muhtara Ablyazova (o zatrzymaniu opozycjonisty i jego żony informowaliśmy kilkukrotnie), uznając że w ośrodku penitencjarnym państwo może mu zapewnić lepszą ochronę niż na zewnątrz (Le Monde). Ablyazov został aresztowany przez służby francuskie 31 lipca. Strona ukraińska, na wniosek której doszło do zatrzymania, na razie nie przedstawiła dowodów przemawiających na rzecz ekstradycji.

Do ekstradycji Ablyazova wezwała władze francuskie Rosja (NBC News).

Do przeprowadzenia pełnego i rzetelnego postępowania ekstradycyjnego wezwała Francję Amnesty International , apelując w szczególności o niewydawanie Ablyazova państwu, które mogłoby go przekazać Kazachstanowi, gdzie grożą mu tortury i złe traktowanie (France: Ensure safety of Kazakhstani Opposition Figure).

Brak komentarzy: