czwartek, 29 sierpnia 2013

Konsultacje FSB w sprawie 'Kluczowych atrybutów efektywnego resolution regime'

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała dokumenty konsultacyjne dotyczące 
- wytycznych do stosowania, oraz 
- metodologii oceny 

Dokument konsultacyjny w zakresie wytycznych stosowania odnosi się do niebankowych instytucji finansowych oraz do zasad ujawniania informacji do celów działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Rada poświęciła szczególną uwagę przygotowanym wraz z CPSS, IAIS i IOSCO załącznikom do 'Kluczowych atrybutów' dotyczącym kwestii: resolution regime ubezpieczycieli i infrastruktur rynku finansowego (FMI), oraz ochronie kapitału klientów. Komentarze i odpowiedzi nadsyłać można do 15 października.

Dokument konsultacyjny dotyczący metodologii oceny - opracowanej wspólnie z MFW, Bankiem Światowym i regulatorami rynków - stopnia wdrożenia 'Kluczowych atrybutów' w poszczególnych jurysdykcjach, będzie przedmiotem konsultacji do 31 października. Jak podkreśla FSB sama metodologia nie tylko powinna służy monitorowaniu postępów poszczególnych państw, ale również może stanowić punkt wyjścia w krajowych pracach legislacyjnych.

Obszerny komentarz: Jim Hamilton.

Brak komentarzy: