poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Strefa wolnego handlu pomiędzy UE a Brazylią?

Jak informuje dzisiejszy Financial Times, Brazylia planuje przyspieszenie rozmów na temat utworzenia strefy wolnego handlu z Unią Europejską. Co prawda priorytetem Brazylii jest zawarcie takiego porozumienia na poziomie Mercosur (którego jest członkiem), ale nie wyklucza ona również prowadzenia indywidualnych negocjacji. Oficjalne stanowisko w tej kwestii Brazylia zamierza przedstawić pod koniec tego miesiąca. 

Rozmowy w sprawie podpisania paktu handlowego pomiędzy Mercosur a Unią Europejską toczą się z przerwami od 2000 r. Chęć przyspieszenia przez Brazylię negocjacji wynika z kilku czynników. Po pierwsze ze względu na zmianę kwalifikacji Brazylii (na upper-middle-income country) przestanie ona korzystać w 2014 r. z unijnych preferencji handlowych. Po drugie, Brazylia obawia się marginalizacji tamtejszego sektora rolniczego po podpisaniu porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską (o której pisaliśmy tu). Po trzecie brazylijski przemysł upatruje we wzroście eksportu szansy na obronę przed rosnącą konkurencją na krajowym rynku ze strony chińskich producentów.

Warto również dodać, że Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Brazylii (ok. 22%  eksportu w 2010 r.).

Interesujące opracowanie na temat utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Mercosur a Unią można znaleźć tu, zaś ocenę oddziaływania (impact assessment) przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej tu

Brak komentarzy: