piątek, 22 listopada 2013

ITLOS rozstrzygnął w sprawie zatrzymanych przez Rosję aktywistów Greenpeace

W dniu dzisiejszym (22 listopada 2013) Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza ogłosił rozstrzygnięcie w sprawie zastosowania środków tymczasowych w sprawie zatrzymania przez służby Federacji Rosyjskiej statku Arctic Sunrise podnoszącego banderę Holandii. Jak donosiliśmy tutaj Królestwo Niderlandów wystąpiło do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza o wydanie środka tymczasowego umożliwiającego zwolnienie statku wraz z załogą przetrzymywaną przez Federację Rosyjską w związku z prowadzoną akcją protestacyjną w obronie środowiska naturalnego Arktyki przed skutkami wydobywania ropy naftowej na terenie Północnego Parku Narodowego i w jego okolicach.
Na podstawie art. 290 par. 5 Trybunał zarządził o uwolnieniu statku oraz wszystkich członków jego załogi oraz umożliwieniu im opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej po wpłaceniu kaucji w wysokości 3,6 milionów euro.

W niezwykle ciekawej sentencji Trybunał odnosi się także do zagadnień jurysdykcyjnych. Przypomnijmy, że w ustnym stanowisku Federacja Rosyjska zakwestionowała jurysdykcję Trybunału w związku z zastrzeżeniem poczynionym przez nią przy przystępowaniu do konwencji i uznała, że nie wyraża zgody na rozpoczęcie procedury arbitrażowej w oparciu o Sekcję 2 Części XV Konwencji o Prawie Morza (wspominaliśmy o tym fakcie tutaj). Zdaniem Trybunału zastrzeżenie dokonane przez Federację Rosyjską dotyczyło realizacji uprawnienia wynikającego z art. 298 ust.1 pt. b a więc dotyczącego spraw wojskowych, rybołówstwa oraz badań morskich. Więcej informacji na stronie ITLOS

Brak komentarzy: