piątek, 29 listopada 2013

Prawa nie tworzy się dla jednostek? Casus Kenyatty

Właśnie zakończyło się dwunaste spotkanie Zgromadzenia Państw-Stron Statutu Rzymskiego (pisaliśmy o tym tu). Metodą konsensusu przyjęto 8 rezolucji: dotyczącą budżetu (tu ) stałej siedziby (tu), współpracy (tu), komplementarności (tu), pokrzywdzonych i dotkniętych społeczności (tu), ustanowienia Niezależnego Mechanizmu Nadzorczego (Independent Oversight Mechanism) (tu), poprawek do Reguł proceduralnych i dowodowych (tu ), wzmocnienia Trybunału i Zgromadzenia państw-stron (tu). 

Najciekawsze kwestie dotyczą zmian w Regułach: 68 (dotyczącej wcześniej zarejestrowanych zeznań), 100 (dotyczącej miejsca prowadzenia postępowania). Dodano także regułę 134 bis, ter, oraz quarter (dotyczące wniosków, które można składać w czasie postępowania).
Wprowadzono między innymi postanowienia dotyczące uprawnień podsądnego. Dopuszczono możliwość uczestnictwa w rozprawie za pomocą łącza internetowego  i w wyjątkowych okolicznościach można usprawiedliwić nieobecność podsądnego np. obowiązkami publicznymi. Podobno te poprawki mają wzmocnić efektywność MTK i chronić prawa oskarżonego. Wyraźnie dotyczą jednak ostatnich decyzji MTK w sprawie postępowań in absentia (pisaliśmy o tym m.in. tu ) Może i te poprawki wzmocnią system MTK, niewątpliwie jednak powinny nosić zaszczytne miano „poprawek Kenyatty”.

Brak komentarzy: