poniedziałek, 18 listopada 2013

Stan prac nad jednolitym mechanizmem resolution regime

Prezydencja Rady UE przedłożyła Radzie Raport z postępów prac nad inicjatywą Komisji powołania Jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRM).

W Raporcie wskazano na potrzebę silniejszego politycznego zaangażowania w przyjęcie wspólnych regulacji m.in. w kwestiach:
  • procedury decyzyjnej w SRM,
  • zakresu SRM,
  • finansowania działalności Mechanizmu.
Teraz Rada będzie musiała podjąć decyzję w sprawie tzw. ogólnego podejścia (general approach), natomiast ECON Committee Parlamentu Europejskiego zajmie się tą kwestią 25 listopada.

Wsparciem w procesie budowy SRM będzie zarówno niedawna opinia EBC popierająca powołanie i nadanie szerokich uprawnień instytucji (notatka prasowa i linki do dokumentów dostępne tutaj), jak i poparcie ze strony Niemiec (Bloomberg Businessweek, Germany Sees Giving EU Council Power to Shutter Euro Banks). Jest to szczególnie istotne w kontekście wskazanych przez nas niedawno piętrzących się trudności w budowie Unii Bankowej (październikowy post).

Brak komentarzy: