sobota, 9 listopada 2013

USA i Izrael tracą prawo głosu w UNESCO

W reakcji na przyjęcie w 2011 roku Palestyny w poczet członków UNESCO (UN News Centre, UNESCO votes to admit Palestine as full member) Izrael oraz Stany Zjednoczone, największy płatnik do budżetu organizacji (22% wszystkich składek), wstrzymały płatności składek członkowskich (Al Jazeera, US and Israel lose UNESCO voting rights). W przypadku Stanów Zjednoczonych wstrzymanie wpłat w takiej sytuacji nastąpiło automatycznie zgodnie z normami prawa krajowego, które od tego czas administracja Obamy bezskutecznie usiłowała zmienić. W związku z upływem dwóch lat od ostatniej wpłaty oraz brakiem wyjaśnień w sprawie, oba państwa utraciły wczoraj prawo głosu.


Wstrzymanie wpłat amerykańskich (łącznie 240 mln $) stanowi pokaźny problem dla organizacji, która musiała wdrożyć programy oszczędnościowe m.in. wstrzymując kierowany przez USA programy badań nad tsunami, czy traktowany przez to państwo priorytetowo program edukacji o Holokauście (Stany Zjednoczone utraciły prawo głosu w UNESCO).

Warto przypomnieć, że rok po przystąpieniu do UNESCO Palestyna uzyskała status państwa-obserwatora przy Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych (Rezolucja ZO ONZ 67/19; UN News Centre, General Assembly grants Palestine non-member observer State status at UN)

Brak komentarzy: