poniedziałek, 23 grudnia 2013

Kompromis w sprawie unijnej reformy sektora audytu

Parlament Europejski i państwa członkowskie UE wypracowały porozumienie w sprawie założeń reformy sektora audytu (European Commission, MEMO/13/1171). Odpowiednio ustanowiony zostanie 10 letni okres obowiązkowej rotacji audytorów, a stanem rekomendowanym będzie korzystanie z "badań połączonych" (joint audit, tłum. za Zieloną Księgą KE Polityka badania sprawozdań finansowych). Przedsiębiorstwa interesu publicznego będą mogły jednokrotnie ubiegać się o wydłużenie tego okresu.

Nowe zasady mają także ograniczyć ryzyko konfliktu interesów. Przede wszystkim agencje ratingowe będzie obowiązywać "czarna lista" usług o charakterze poza-audytorskim, których takie spółki nie będą mogły świadczyć między innymi w zakresie doradztwa podatkowego i inwestycyjnego. Ma to przeciwdziałać nadmiernemu pogłębianiu relacji między podmiotami kontrolowanymi i kontrolującymi i sprzyjać "zawodowemu sceptycyzmowi".

Oba powyższe elementy mają zapewnić niezależność audytu, co obok wzmocnienia społecznego wymiaru mandatu realizowanego przez takie podmioty (kwestie jakości, transparentności i odpowiedzialności za świadczone usługi) oraz zwiększenia konkurencji na rynku unijnym stanowić będzie trzon reformy sektora. Wdrażane rozwiązania mają wreszcie doprowadzić do harmonizacji z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej (International Standards on Auditing, ISAa)

Obszernie na temat reformy tutaj.

Brak komentarzy: