niedziela, 29 grudnia 2013

Rosja inicjuje swoje pierwsze postępowanie w WTO

Jak informuje Reuters, rosyjskie władze zainicjowały na początku tego tygodnia swoje pierwsze postępowanie w WTO. Dotyczy ono ceł antydumpingowych stosowanych przez Unię Europejską (UE) wobec rosyjskich producentów stali oraz nawozów sztucznych. Strony mają obecnie 60 dni na rozwiązania sporu w drodze dwustronnych negocjacji. W przypadku ich niepowodzenia, Rosja będzie miała prawo do złożenia wniosku o powołanie panelu, który w sposób wiążący rozstrzygnie spór. Sama skarga Rosji nie jest jeszcze dostępna na stronie WTO. 

Rosja zarzuca UE stosowanie rozwiązań niezgodnych z Umową w sprawie Środków Antydumpingowych. W szczególności twierdzi ona, że Unia badając istnienie dumpingu przyjmuje ceny energii nie z rynku rosyjskiego (uznając, że nie mają one charakteru rynkowego i są sztucznie zaniżone) ale kalkuluje taką cenę w oparciu o podobne rynki trzecie. Metodologia ta jest stosowana od 2002 r. 

Powyższy krok jest powszechnie postrzegany jako odpowiedź Rosji na skargę UE w sprawie opłat recyklingowych, którymi objęte są importowane pojazdy mechaniczne (o sprawie informowaliśmy między innymi tu, tu oraz tu) jak również ostatniego zaangażowania Unii na Ukrainie.

Brak komentarzy: