piątek, 21 marca 2014

Radislav Krstić w Polsce10 lipca 2012 r. Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii zwrócił się do Polski w sprawie przyjęcia Radislava Krsticia do odbywania kary. Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Ministra Sprawiedliwości wydał 6 grudnia 2012 r. postanowienie (sygn. akt VIII Kop 222/12), w którym wyraził zgodę na przejęcie do wykonania na terytorium RP wyroku, który zapadł wobec Krsticia przed MTKJ. Sąd Okręgowy podkreślił, że wyrok w stosunku do Krsticia nie narusza suwerenności, bezpieczeństwa czy porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, a proces, w wyniku którego Krstić został skazany przed MTKJ był rzetelny i zgodny ze standardami określonymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Radislav Krstić został skazany przez trybunał między innymi za pomocnictwo w popełnieniu zbrodni ludobójstwa. Chodzi tu o masakrę w Srebrenicy.
Przekazany do Polski Krstić trafił wczoraj do aresztu w Piotrkowie Trybunalskim, gdyż postanowienie Sądu Okręgowego stanowi, że przez 2 miesiące od dnia przejęcia skazanego będzie wobec niego stosowany środek zapobiegawczy w postaci aresztu. Po tym czasie należy spodziewać się jego przeniesienia do więzienia. W późniejszym terminie poinformujemy o szczegółach.

Brak komentarzy: