niedziela, 2 marca 2014

Spór Kostaryka vs. Nikaragua przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości

25 lutego Republika Kostaryki złożyła wniosek o rozpoczęcie postępowania przed MTS przeciwko Nikaragui w sprawie delimitacji wód Morza Karaibskiego oraz Pacyfiku. Kostaryka zwróciła się do Trybunału o wyznaczenie linii podziału wód na bazie prawa międzynarodowego. Działanie Kostaryki jest konsekwencją nieudanych negocjacji pomiędzy tymi państwami toczącymi się w latach 2002-2005 i ponownie w 2013 celem rozgraniczenia wód znajdujących się w ich jurysdykcji. Negocjacje te zakończyły się fiaskiem a zdaniem przedstawicieli Kostaryki państwa wyczerpały środki dyplomatyczne dla rozstrzygnięcia tego sporu. Więcej informacji tutaj

Brak komentarzy: