piątek, 11 września 2015

Polska ratyfikowała Protokół nr 15 do EKPCz

10 września 2015 r. to data złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Protokołu nr 15 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. RP jest 21 krajem, który ratyfikowało protokół. Szerzej o zmianach wprowadzanych przez protokół pisaliśmy na blogu wcześniej (m.in. tu), przypomnijmy jedynie, że intencją jego twórców było wzmocnienie pozycji Trybunału, zapewnienie większej spójności orzecznictwa oraz usprawnienie procedury. Czy faktycznie zaproponowane zmiany będą miały istotne znaczenie dla funkcjonowania strasburskiego systemu ochrony praw człowieka, pokaże czas.
Zmiany te jednak nie staną się szybko rzeczywistością, ponieważ do wejścia protokołu w życie konieczna jest jego ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie. Z 47 państw RE dotychczas protokół ratyfikowało 21, podpisało 20, natomiast 6 państw (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Grecja, Łotwa, Malta i Rosja) nie podjęły żadnych kroków w kierunku związania się umową. Trybunał strasburski musi więc na razie radzić sobie własnymi siłami w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania systemu, co, biorąc pod uwagę spadek liczby zawisłych w ostatnich latach skarg, robi wyjątkowo efektywnie.

Brak komentarzy: