piątek, 9 października 2015

Postępowanie MTK wobec Gruzji!!

Gruzja jest stroną Statutu rzymskiego od 2003 roku. Od 2008 roku Prokurator  MTK prowadzi wstępne postępowanie wobec sytuacji Gruzji dotyczące tego, czy w 2008 roku w związku z konfliktem gruzińsko-rosyjskim popełniono tam zbrodnie objęte jurysdykcją Trybunału (zob. oświadczenie Prokurator: tu).

Wobec poinformowania MTK przez panią Prokurator, że zamierza ona złożyć wniosek do Trybunału, o upoważnienie do wszczęcia postępowania przygotowawczego (wobec uzasadnionych podstaw do jego prowadzenia, zob. art. 15 ust. 3 Statutu), Prezydium Trybunału wyznaczyło wczoraj Izbę Przygotowawczą I jako właściwą do rozpatrzenia wniosku. Izba I występuje w składzie: sędzia Joyce Aluoch (przewodniczy), sędzia Cuno Tarfusser, oraz sędzia Péter Kovács, zobacz tu.
Po tym jak  Prokurator złoży swój wniosek, sędziowie zdecydują czy upoważnić ją do prowadzenia postępowania. Od momentu ukonstytuowania Izby pokrzywdzeni mogą składać do niej oświadczenia.

Upoważnienie do prowadzenia postępowania nie przesądza kwestii jurysdykcji czy dopuszczalności sprawy.

Za wcześnie jednak na tym etapie na jakiekolwiek wnioski, w grę wchodzą różne scenariusze. Nie wiadomo, po pierwsze, czy Izba podzieli entuzjazm i upoważni Prokurator do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Po drugie, jeśli Izba upoważni Prokurator, nie wiadomo jak zachowa się Rosja i czy w trybie art. 16 działając z ramienia RB nie będzie się starała odroczyć/zawiesić tego postępowania. Po trzecie, nawet jak Prokurator zostanie upoważniona do prowadzenia postępowania nie wiadomo czy zdoła potem jego efekty obronić przed Trybunałem. Niewątpliwie, jeśli MTK upoważni Prokurator, będziemy mieli w ręku argument, wskazujący na to, że postępowania MTK nie dotyczą jedynie Afryki.  A nawet, że MTK próbuje swych sił w ocenie naruszeń dokonanych przez państwo nie będące członkiem Statutu. Naruszeń Rosji dotyczy jednak nie tylko ta sytuacja, ale także opisywania niedawno deklaracja złożona przez Ukrainę.

Brak komentarzy: