środa, 13 stycznia 2016

Blisko 1.1 miliona imigrantów oficjalnie zarejestrowanych w 2015 r. w Niemczech

W nawiązaniu do naszej wcześniejszej wiadomości dotyczącej statystyk kryzysów uchodźczych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat warto odnotować oficjalne dane niemieckie za ubiegły rok.

Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec – Thomas de Maiziere przekazał oficjalne dane dotyczące liczby imigrantów, którzy w 2015 r. trafili do Niemiec. Ogólna liczba zarejestrowanych osób wyniosła 1 091 894 osób. Z czego wnioskiem o status uchodźcy objętych było 476 649 osób. Tak znacząca różnica w tych liczbach wynika z przeciążenia administracji i wynikających z niego opóźnień w formalnym rejestrowaniu nowych wniosków o status uchodźcy.  
Spośród blisko 1.1 miliona osób zarejestrowano: 428 468 Syryjczyków, 154 054 Afgańczyków oraz 121 662 Irakijczyków. Na kolejnych miejscach znalazły się osoby z Albanii (ok. 69 000) oraz Kosowa (ok. 33 000).

Inaczej wyglądają liczby dotyczące złożonych wniosków o status uchodźcy. Co prawda dominują osoby z Syrii (ponad 162 000), ale na drugim miejscu są Albańczycy (ok. 55 000), a na trzecim osoby z Kosowa (ok. 37 000), a dopiero potem Afgańczycy (ok. 32 000) oraz Irakijczycy (ok. 31 000).
W 2015 r. wydano decyzję w sprawie statusu uchodźcy dotyczące blisko 283 000 osób. Jest to liczba ponad dwa razy większa niż w 2014 r. (ok. 129 000). Spośród tych 283 000, w przypadku ok. 137 000 osób były to decyzje o przyznaniu statusu uchodźcy. Decyzje odmawiające ochrony dotyczyły blisko 91 500 osób.

Od początku konfliktu w Syrii status uchodźcy w Niemczech uzyskało ok. 230 000 Syryjczyków, przy blisko 96% stopniu uznawalności. W przypadku np. Albańczyków ten procent w 2015 r. wyniósł 0.2.

W świetle powyższych liczb oficjalne dane z Polski (ok. 11 000 osób ubiegających się o ochronę w 2015 r.) nie robią wrażenia, nawet mając na uwadze wzrost tej liczby względem 2014 r. (ok. 8 000). Jedyne podobieństwo, ale w nieporównywalnej skali, dotyczy uznawalności wniosków osób z Syrii. Również w Polsce uznawalność jest blisko 100%. Np. w 2014 r. wyniosła właśnie 100% - status uchodźcy otrzymało 115 osób, które były objęte wnioskami rozpatrzonymi w tym roku.
Brak komentarzy: