środa, 27 stycznia 2016

Decyzja MTK w sprawie postępowania dotyczącego konfliktu gruzińsko-rosyjskiego

W październiku zeszłego roku, pisaliśmy o tym tu, Prokurator MTK złożyła wniosek o upoważnienie jej do prowadzenia postępowania odnośnie do konfliktu gruzińsko-rosyjskiego, który miał miejsce w 2008 roku. Chodzi o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, które popełniono w południowej Osetii.

Dziś, po zbadaniu komplementarności (żadne państwo w ocenie Trybunału nie prowadzi w tym momencie postępowania w sprawie) oraz wagi sprawy (Trybunał uznał, że "potencjalna sprawa" ma wystarczającą wagę, uzasadniającą dalsze działanie Trybunału) zapadła decyzja odnośnie do tej sytuacji upoważniająca Prokurator do prowadzenia postępowania, zobacz decyzję tu.

Prokurator nie musi się ograniczać jedynie do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, jej postępowanie może dotyczyć wszystkich zbrodni objętych jurysdykcją Trybunału (w domyśle wiemy, że jedyną zbrodnią o którą jeszcze może chodzić jest zbrodnia ludobójstwa), byle odnosiło się ono do wydarzeń, które miały miejsce w południowej Osetii pomiędzy 1 lipca a 10 października 2008 roku.

Decyzja zapadła jednomyślnie, choć węgierski sędzia Péter Kovács złożył concurring opinion, zobacz tu, prezentując swoje wątpliwości w zakresie między innymi oceny dopuszczalności sprawy. Zasugerował, że Gruzja niekoniecznie musi być uważana za nieaktywną w sprawie, ale również jej działania można oceniać jako tymczasową niezdolność systemu krajowego aby poprowadzić postępowanie karne odnośnie do wydarzeń z 2008 roku. Kovács zwrócił też uwagę na status południowej Osetii, podkreślając, że przyjęcie, że nie można oceniać jej działań ponieważ nie jest państwem prowadzi do zaprzeczenia podstawowej idei Trybunału, którą jest walka z bezkarnością sprawców najpoważniejszych zbrodni.

Brak komentarzy: