czwartek, 25 lutego 2016

Kryzys migracyjny w UE zaostrza relacje między jej członkami, a w tle ustalenia Rady ds. WSiSW

Kryzys migracyjny w Europie zaczyna coraz silniej wpływać także na stosunki pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. Dziś (25.02) Grecja zdecydowała się wezwać na konsultacje swojego ambasadora w Austrii (zob. oficjalny komunikat greckiej ambasady w Wiedniu). Powodem było poświęcone właśnie problemowi napływu imigrantów spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych Austrii i państw tzw. szlaku bałkańskiego - Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Kosowa, Chorwacji, Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Słowenii - na które nie zaproszono przedstawicieli Grecji. Władze austriackie zbagatelizowały wcześniejsze protesty rządu greckiego przeciwko temu spotkaniu, stwierdzając jedynie, że jest to pewna ustalona już formuła konsultacji. Patrząc jednak na skład, w jakim odbywają się te rozmowy trudno nie odnieść wrażenia, że Austria próbuje w ten sposób zabezpieczyć wyłącznie swoje interesy. Stąd te działania spotkały się również z krytyką instytucji unijnych, jako zagrażające wypracowaniu efektywnego rozwiązania problemów na poziomie UE (zob. wystąpienie Komisarza ds. Migracji, Spraw Wewnętrznych i Obywatelstwa, D. Avramopoulosa - nota bene Greka oraz przewodniczącego dzisiejszej Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, holenderskiego ministra K. Dijkhoffa).

Trzeba jednocześnie sprostować i doprecyzować informacje niektórych mediów donoszących o "odwołaniu ambasadora" (np. GW czy EUobserver). W prawie dyplomatycznym jest ogromna różnica między "odwołaniem ambasadora" (które jest bardzo mocną formą protestu i oznacza obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych pomiędzy zainteresowanymi państwami) a "wezwaniem ambasadora na konsultacje" - które jest stanowczym środkiem wyrażenia niezadowolenia z działalności państwa przyjmującego, ale jednak dość powszechnie stosowanym i co do zasady krótkoterminowym. 

Można sobie wyobrazić jak burzliwie w tych okolicznościach mogły być obrady dzisiejszej Rady ds. WSiSW. Mimo to okazały się one całkiem owocne (zob. wstępne podsumowanie dostępne na stronie Rady). Dyskutowano o możliwych środkach i formach współpracy z Turcją oraz państwami bałkańskimi nie należącymi do UE w zwalczaniu kryzysu migracyjnego, a także o projekcie rozporządzenia o europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej. Jednak najważniejszym rezultatem spotkania było przyjecie przez radę propozycji zmian do rozporządzenia 562/2006 czyli kodeksu granicznego Schengen. Wśród nich jest projekt przywrócenia pełnej odprawy granicznej na zewnętrznych granicach Unii w stosunku do obywateli UE i innych osób korzystających z unijnej swobody przepływu osób (obecnie obowiązuje wobec nich "odprawa minimalna"). Teraz Rada będzie starała przekonać do tych rozwiązań Parlament Europejski.

Brak komentarzy: