sobota, 2 lipca 2016

Nowe Regulacje SOLAS - przed załadunkiem ważenie kontenerów.

1 lipca 2016 roku weszły w życie nowe regulacje IMO odnoszące się do transportu kontenerowego. W wyniku zmian wprowadzonych Rezolucją MSC.380(94) z dnia 21 listopada 2014 r. do Prawidła 2 Rozdziału VI Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencji SOLAS). Mają one dodatkowe obowiązki przy załadunku kontenerów. Mianowicie kontenery przed załadowaniem mają zostać zważone, celem odpowiedniego rozłożenia ciężaru na pokładzie statku. Póki co tego typu mechanizmy stosowane były jedynie w transporcie lotniczym. Celem wprowadzonych regulacji jest zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi, poprzez lepsze zrównoważenie i rozłożenie masy ładunku na statku. Nowe obowiązki mogą być realizowane na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na ważeniu całego kontenera, przy użyciu odpowiednich, certyfikowanych urządzeń. Druga metoda sprowadza się do sumowania masy wszelkich towarów, palet, opakowań i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz kontenera, oraz dodaniu do tego masy samego kontenera. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako organ odpowiedzialny za zatwierdzenie stosowania drugiej metody, wskazał dyrektorów urzędów morskich określając ich właściwość na terenie Polski przez odwołanie do art. 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.). Więcej informacji tutaj

Brak komentarzy: