poniedziałek, 19 grudnia 2016

Kanada ratyfikuje Konwencję NZ ws. przejrzystości arbitrażu inwestycyjnego

12 grudnia Kanada ratyfikowała Konwencję NZ dotyczącą jawności w inwestycyjnych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie traktatów międzynarodowych (Government of Canada, Canada ratifies United Nations convention on transparency in investor-state arbitration). Konwencja rozszerza zakres temporalny stosowania Regulaminu przejrzystości UNCITRAL (o Konwencji z Mauritiusa pisaliśmy tu i tu). 

Kanada stała się tym samym drugim po Mauritiusie państwem, które złożyło dokumenty ratyfikacyjne (17 państw podpisało traktat). Do jego wejścia w życie brakuje jeszcze jednego.

W świetle naszego ostatniego posta nt. kanadyjsko-unijnej inicjatywy powołania światowego sądu arbitrażowego, powyższy krok zdaje się potwierdzać wiarygodność tego państwa w jego działaniach na rzecz odnowienia ISDS.

Brak komentarzy: