czwartek, 19 stycznia 2017

Apel Sekretarza Generalnego RE do rosyjskiej Dumy o nie przyjmowanie ustawy dekryminalizującej przemoc domową

Sekretarz Generalny RE zaapelował do rosyjskiej Dumy o nieuchwalanie zmian legislacyjnych zmierzających do dekryminalizacji przemocy domowej. Zgodnie z propozycją będącą obecnie przedmiotem debaty w rosyjskim parlamencie przemoc domowa byłaby sankcjonowana jedynie karami administracyjnymi. 

Sekretarz podkreślił, że dekryminalizacja tego rodzaju przestępstw ograniczyłaby dostępne możliwości ścigania i karania sprawców oraz pozostawałaby w sprzeczności z podejmowanymi, nie tylko na arenie europejskiej, działaniami mającymi na celu wyeliminowanie przemocy domowej. Sekretarz przypomniał, że Rosja jest związana umowami międzynarodowymi zobowiązującymi ją do ochrony jednostek przed przemocą, np. jest stroną Europejskiej Karty Społecznej zobowiązującej sygnatariuszy do ochrony przed przemocą dzieci. Jednocześnie Sekretarz podkreślił, że Rosja jest jednym z czterech państw RE, które ani nie ratyfikowały, ani nie podpisały Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (obok Armenii, Azerbejdżanu i Mołdowy). 

Miejmy nadzieję, że apel Sekretarza będzie miał pozytywny efekt.

Brak komentarzy: