niedziela, 9 lipca 2017

15. polski obiekt na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Źródło: http://tarnowskiegory.pl/articles,article,3269,Wniosek_do_UNESCO_spelnia_wymogi_formalne
 Źródło: http://krakow.gosc.pl/doc/4028180.Tarnowskie-Gory-perla-listy-UNESCO


Dziś, 9 lipca 2017 r., Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO (Komitet) podjął decyzję o wpisie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Lista) nowego obiektu: Kopalni Ołowiu, Srebra i Cynku w Tarnowskich Górach wraz z systemem gospodarki wodnej pod ziemią. To już 15. polski obiekt na tej liście. Podczas 41. sesji Komitet dokonał wpisu 25 obiektów. W grupie tej znalazły się także interesujące wpisy transgraniczne, m.in. Fortyfikacje Weneckie położone w Chorwacji, Włoszech i Czarnogórze. Ponadto, przy sprzeciwie Izraela i USA, Komitet podjął decyzję o uznaniu Starego Miasta w Hebronie (Palestyna) za obiekt Światowego Dziedzictwa i wpisaniu go na Listę Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie.

Tak jak pisaliśmy wcześniej (tu i tu), 41. sesja Komitetu odbywa się w Krakowie, którego historyczne centrum znalazło się w grupie 12 miejsc uznanych Światowe Dziedzictwa UNESCO w 1978 r. Ponadto obradom 41. Sesji Komitetu przewodniczy polski ekspert: prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury oraz szef Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zaangażowanie Polski w ten najbardziej znany obszar działalności UNESCO, jakim jest ochrona Dziedzictwa Ludzkości, okryło się jednak cieniem w związku z sytuacją w Puszczy Białowieskiej. Wbrew informacjom podawanym przez polski rząd, Komitet w decyzji z dnia 5 lipca wezwał Polskę do natychmiastowego wstrzymania wycinki lasu. Dalsze kroki co do ewentualnego wpisu Puszczy na Listę Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie zostały jednak odroczone.

Odnosząc się do dzisiejszej decyzji Komitetu w sprawie kopalni w Tarnowskich Górach, należy podkreślić jej znaczenie dla historii i tradycji regionu. To także ukoronowanie wysiłków polskich władz oraz społeczności lokalnych na rzecz zachowania oraz promocji bogatego, bezcennego górniczego i przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska.

Więcej informacji tu, tu i tu.

Brak komentarzy: