środa, 30 sierpnia 2017

RB ONZ potępia test balistyczny KRLD nad terytorium Japonii

W ciągu kilku godzin Sekretarz Generalny i Rada Bezpieczeństwa ONZ potępili ostatni z opisywanej przez nas serii testów balistyczny przeprowadzony przez Koreę Północną. 

Najpierw rzecznik prasowy Sekretarza Generalnego António Guterresa wydał oświadczenie potępiające wystrzelenie przez KRLD pocisku balistycznego z pogwałceniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Guterresa podkreślił, że działanie to godzi w bezpieczeństwo regionalne i stabilność, jak również w wysiłki na rzecz stworzenia przestrzeni dla rozmów.

Znalezione obrazy dla zapytania japan north korea missileNastępnie w nocy polskiego czasu Rada Bezpieczeństwa jednomyślnie potępiła "oburzające" działanie Korei Płn., której pocisk 28 sierpnia przeleciał na japońską wyspą Hokkaido. Rakieta przebyła ok. 2'700 km, osiągając nad terytorium Japonii pułap lotu 550 km n.p.m. (Al Jazeera, UN council unanimously condemns N Korea missile tests). Rada potępiła również kilka wcześniejszych prób rakietowych przeprowadzonych 25 sierpnia, wyrażając obawy, że stanowi to świadome działanie przeciwko regionalnemu pokojowi i stabilności, powodując poważne obawy o bezpieczeństwo na całym świecie (UN, Security Council Presidential Statement Strongly Condemns Democratic People’s Republic of Korea Conducting Ballistic Missile Launch over Japan). Oświadczenie egipskiej prezydencji S/PRST/2017/16 RB obejmuje m.in. potępienie ostatnich wydarzeń przez Chiny i Rosję. 

Przyjęta Rezolucja, na podstawie amerykańskiego projektu, nie zawiera natomiast wzmianki o ewentualnych dalszych sankcjach, ponad te które ustanowiono na początku miesiąca. Wówczas Rada Bezpieczeństwa mocą Rezolucji S/RES/2371 (2017) ustanowiła sankcje na północnokoreański węgiel, żelazo, ołów i owoce morza. Wartość sankcji szacowano na 1/3 rocznej wartości eksportu KRLD w wysokości 3 mld $ (The Washington Post, U.N. imposes new sanctions on North Korea following missile tests).

W obu dokumentach Koreę wezwano do bezzwłocznego zaprzestania naruszania prawa międzynarodowego i do zastosowania się do odnośnych rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

Brak komentarzy: