środa, 8 listopada 2017

MTK i UNESCO wzmacniają współpracę na rzecz ochrony dziedzictwa kultury

Źródło: https://en.unesco.org/news

W dniu 6 listopada 2017 r., Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO oraz Fatou Bensouda, Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), podpisały list intencyjny formalizujący i wzmacniający współpracę pomiędzy tymi instytucjami w dziedzinie ochrony kultury w czasie konfliktów zbrojnych. 

Sformalizowanie współpracy stanowi efekt wcześniejszych działań podjętej przez MTK i UNESCO, w szczególności podczas postępowania w sprawie zniszczeń zabytków Timbuktu wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa: sprawa Al-Mahdi (pisaliśmy o tym na blogu m.in. tu, tu i tu). W tym zakresie UNESCO zapewniło niezbędną wiedzę ekspercką. Zacieśnienie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instytucjami stanowi także realizację zasad określonych w rezolucji 2347 przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych mającej na celu wzmocnienie ochrony dóbr kultury w sytuacji konfliktu zbrojnego (pisaliśmy o tym na blogu tu) poprzez połączenie działań wielu podmiotów prawa międzynarodowego oraz kompetencji wielu instytucji. Jak podkreśliła Dyrektor Generalna UNESCO taka koordynacja i wzmocnienie działań stanowi współcześnie międzynarodowy imperatyw, zarówno w sferze ochrony humanitarnej, jak i w obszarze globalnego pokoju i bezpieczeństwa.

Więcej informacji tu i tu.

Brak komentarzy: