sobota, 10 lutego 2018

Kolejne postępowania przed MTK (i wcale nie dotyczą Afryki)!!

Prokurator MTK zdecydowała o zbadaniu zbrodni popełnionych na Filipinach i w Wenezueli (zobacz info na stronie MTK). Obie sytuacje zostaną na razie objęte jedynie wstępnym badaniem, co oznacza, że Prokurator postara się potwierdzić, że przedstawione jej informacje stanowią dostateczną podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego (zob. art. 15 ust. 6 Statutu MTK). Wstępne badanie sytuacji na Filipinach, które są stroną Statutu MTK od 2011 roku, będzie dotyczyć zbrodni popełnionych od lipca 2016 roku, w kontekście prowadzonej przez rząd filipiński kampanii dotyczącej wojny z narkotykami, w rezultacie której zabito tysiące osób za ich domniemane powiązanie z nielegalnym handlem narkotykami.

Zbrodnie te miały miejsce w trakcie potyczek między gangami, ale co ważniejsze dotyczyły one także pozasądowych egzekucji dokonywanych przez policję.

Jeśli chodzi o Wenezuelę, która jest stroną statutu od 2002 roku, badanie Prokurator MTK będzie dotyczyło zbrodni popełnionych od kwietnia 2017 roku w związku z demonstracjami i politycznymi zamieszkami. W szczególności wskazuje się, że państwowe siły bezpieczeństwa używały nadmiernej siły, aby stłumić demonstracje, aresztowano i przetrzymywano tysiące osób należących do opozycji, ale także osób podejrzewanych jedynie o bycie członkiem opozycji. W rezultacie grupy protestujących uciekały się także do przemocy raniąc i zabijając członków sił bezpieczeństwa. 

Samo wstępne badanie nie oznacza, że sytuacje te zostaną objęte postępowaniem przygotowawczym. W myśl art. 53 ust. 1 Statutu Prokurator musi najpierw potwierdzić w oparciu o dostępne informacje i dowody, że Trybunał posiada jurysdykcję w sprawie, jest ona dopuszczalna i postępowanie byłoby w interesie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to między innymi, że trybunał nie będzie zajmował się daną sytuacją, jeżeli państwa same będą prowadzić rzeczywiste postępowanie w sprawie popełnionych zbrodni, jak też gdyby okazało się, że są one z zasadzie marginalne, lub nie są objęte jurysdykcją MTK. Takie badanie wstępne może trwać długo, co wiemy już z praktyki Biura Prokurator, np. postępowanie dotyczące Gwinei trwa od 2009 roku (https://www.icc-cpi.int/guinea), Iraku - od 2006 roku (https://www.icc-cpi.int/iraq), zaś Nigerii od 2010 roku (https://www.icc-cpi.int/nigeria). 

Niewątpliwą zaletą prowadzonych postępowań jest to, że nie dotyczą one Afryki. Trybunałowi wielokrotnie zarzucano praktyki rasistowskie czy wręcz krucjatę przeciwko Afryce. Z tego powodu Unia Afrykańska po raz kolejny po niedawno zakończonym szczycie w niewiążącej rezolucji namawiała państwa afrykańskie będące stronami Statutu MTK do wystąpienia z niego, jak zrobiło Burundi (zobacz tu). Rezolucja nie odzwierciedla stanowiska całej Unii Afrykańskiej (np. Senegal i Nigeria były przeciwko jej przyjęciu) i powszechnie wiadomo, że za przyjęciem rezolucji stoi między innymi prezydent Sudanu wobec którego MTK wystawił nakaz aresztowania. W związku z tym zmiana geograficznego zakresu prowadzonych postępowań pozwoli na oddalenie oskarżeń o polityce kolonizatorskiej MTK. 

Brak komentarzy: