czwartek, 21 czerwca 2018

Kulturowy peacebuilding - budowanie pokoju w Mali


©UNESCO/Clarisse P. Njikam

W dniach 4-7 czerwca 2018 r., Biuro UNESCO w Bamako (Mali) zorganizowało warsztaty w Ségou (miasto portowe w południowo-zachodnim Mali, nad rzeką Niger) dotyczące nowego podręcznika szkolenia i planowania działań w ramach Funduszu Budowy Pokoju, zatytułowanego "Young Actors for Peace and National Reconciliation”. Celem podręcznika jest implementacja programu (o tej samej nazwie) zmierzającego do wzmocnienia zaangażowania młodzieży i kobiet na rzecz pokoju, poprawy spójności społecznej, dialogu społecznego, wspólnego życia i rozwoju potencjału młodych ludzi po zakończeniu konfliktu zbrojnego w Mali. Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy w regionach Ségou i Mopti, i zostanie skierowany do 3400 bezpośrednich beneficjentów, w tym 2500 młodych kobiet i mężczyzn oraz 900 kobiet. Jego budżet opiewa na kwotę 1,4 miliarda Franków CFA, czyli około 9,3 milionów złotych, i sfinansowany jest przez Fundusz Budowania Pokoju z Departamentu Stabilizacji i Rozwoju MINUSMA (Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna w Mali – ang. United Nations Integrated Stabilization Mission in Mali).
W dniu 25 kwietnia 2013 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie podjęła decyzję (S/RES/2100 (2013))  na podstawie Rozdziału VII KNZ o wysłaniu do Mali Sił Pokojowych Narodów Zjednoczonych. 1 lipca 2013 r. 12600 błękitnych hełmów - żołnierzy i policjantów przejęło zadania realizowane dotąd przez siły afrykańskie African-led International Support Mission in Mali (AFISMA) (zob. tu). Mandat MINUSMA obejmuje: ustabilizowanie sytuacji w najważniejszych ośrodkach i miastach oraz wspieranie przywrócenia instytucji państwa; wspieranie wdrażania politycznej transformacji kraju oraz postanowień zawartych w "mapie drogowej”, w tym politycznego dialogu i organizacji wyborów; ochronę ludności cywilnej i personelu ONZ; ochronę i przestrzeganie praw człowieka; zapewnienie przestrzegania praworządności w kraju; wspieranie pomocy humanitarnej; ochronę dziedzictwa kulturowego; wspieranie krajowego i międzynarodowego systemu sprawiedliwości.

W tym kontekście szczególne znaczenie mają zadania związane z tzw. kulturowym peacebuilding realizowane we ścisłej współpracy z UNESCO, administracją państwową w Mali oraz wspólnotami lokalnymi, które ucierpiały na skutek zniszczeń dóbr kultury oraz ataków na ich dziedzictwo niematerialne. W ramach działań MINUSMA prowadzano m.in.: 1) szkolenie całego personelu cywilnego, wojskowego i policyjnego w celu zwiększenia świadomości wartości malijskiego dziedzictwa kulturowego w procesie pokojowym; 2) wsparcie programu koordynowanego przez UNESCO i Ministerstwo Kultury Mali w celu odbudowy i rekonstrukcji zniszczonych miejsc dziedzictwa kulturowego na północy kraju; 3) wsparcie wydarzeń kulturalnych w północnych regionach Mali, przyczyniających się do zwiększenia spójności społecznej (zob. tu). Warto podkreślić, że jednym z najważniejszych priorytetów MINUSMA i UNESCO jest jak najszersza partycypacja podmiotów niepaństwowych, w szczególności społeczności lokalnych, oraz zaangażowanie młodzieży i kobiet w proces odbudowy i rekonstrukcji więzów społecznych i kulturalnych, utraconych w wyniku konfliktu zbrojnego oraz brutalnych rządów islamistów na północy kraju. W pracach nad podręcznikiem "Young Actors for Peace and National Reconciliation” uczestniczyły zatem nie tylko instytucje publiczne i międzynarodowe, ale także organizacje pozarządowe i inni przedstawiciele III. sektora.

Więcej informacji tu, tu i tu
Galeria zdjęć jest dostępna tu.

Brak komentarzy: