piątek, 26 kwietnia 2013

Siły Pokojowe NZ w Mali

25 kwietnia Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie podjęła decyzję (S/RES/2100 (2013))  na podstawie Rozdziału VII KNZ o wysłaniu do Mali Sił Pokojowych Narodów Zjednoczonych. 

1 lipca 12'600 błękitnych hełmów - żołnierzy i policjantów - przejmie zadania realizowane dotąd przez siły afrykańskie African-led International Support Mission in Mali (AFISMA). Mandat United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) obejmuje zastosowanie "wszelkich niezbędnych [dla stabilizacji sytuacji] środków" (par. 17 Rezolucji). 

Ze skutkiem natychmiastowym MINUSMA przejmuje zadania UN Office in Mali (UNOM), w tym w zakresie dobrych usług między stronami konfliktu.

Sekretarz Generalny ONZ został upoważniony do doraźnej koordynacji działań między MINUSMA a misjami ONZ w Liberii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
ONZ wyśle również Specjalnego Sprawozdawcę celem nadzoru nad realizacją misji.

MINUSMA nadal wspierać będą siły francuskie. Ambasador tego państwa przy ONZ zapowiedział utrzymanie w Mali 1 000. osobowego kontyngentu do końca roku.

Brak komentarzy: