piątek, 17 maja 2013

ECOFIN: na pocieszenie negocjacje AML/CFT z państwami nie-UE i G5 pilot project

Mimo wielu sygnałów wskazujących na to, że społeczność międzynarodowa dojrzała do przełomu w zakresie ustanowienia systemu zautomatyzowanej wymiany informacji podatkowych celem walki z uchylaniem się od opodatkowania, a także finansowania terroryzmu, w tym: 

- porozumienia między Wielką Brytanią a Isle of Man (luty b.r.), Guernsey (marzec) i Jersey (marzec) o wymianie informacji podatkowych,

- marcowego porozumienia AML/CFT między Stanami Zjednoczonymi a Watykanem i Stolicą Apostolską (opisane tu),

- oświadczenia Premier Kajmanów, Juliana O’Connor-Connolly, z końca  kwietnia o woli tego państwa przystąpienia do G5 pilot project (szerzej nt. nowego, europejskiego impulsu rozwoju inicjatywy zainicjowanej w 2012 we współpracy z USA zob. wcześniejszy post; potencjalnie wprowadzające w błąd wydaje się zatem stwierdzenie, że to "niedawno zainicjowany projekt"),


- kwietniowego przystąpienia Szwajcarii do standardów FATCA (post tutaj),

- porozumienia między wyspami karaibskimi (m.in. Bermudami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, czy Anguilą) o przekazywaniu przez nie informacji podatkowych do Londynu, które z kolei będą udostępniane pozostałym państwom G5 pilot project (z trzech wspomnianych powyżej wysp jedynie Isle of Man zgodziła się na podobny transfer danych),

- podkreślenia doniosłości walki z uchylaniem się od opodatkowania przez uczestników majowego szczytu finansowego G7 (nt. szczytu w Aylsbury zob.: post),

- zważywszy na determinację, którą UE wykazała w tym zakresie negocjując warunki pomocy finansowej udzielonej Cyprowi,

a przede wszystkim wobec liberalizacji zasad tajemnicy bankowej przez Luksemburg i spowodowanych tym faktem sugestii, że również Austria miałaby - jako ostatnia - poprzeć głębszą współpracę (zob. post), wydawało się, że UE uda się przełamać wieloletni impas negocjacyjny. Szansą po temu miało być ostatnie posiedzenie Rady ECOFIN.

Najważniejszym celem posiedzenia z 14 maja miała być akceptacja nowelizacji Dyrektywy o opodatkowaniu odsetek z oszczędności osób fizycznych (2003/48/WE, szerzej nt.: Savings Directive Review) poprzez zamknięcie luk prawnych, umożliwiających uchylanie się od opodatkowania. Dotąd sprzeciwiały się temu właśnie Luksemburg i Austria, bowiem oznaczałoby to również zniesienie przysługującego tym państwom wyłączenia z systemu automatycznego transferu informacji. Jednak i tym razem zablokowały one porozumienie.

Wprawdzie Rada ECOFIN zatwierdziła mandat Komisji Europejskiej do negocjacji z Andorą, Lichtensteinem, Monako, San Marino i Szwajcarią wedle postulowanych standardów rewizji Savings Directive, jednak w stosunku do nich obowiązują standardy przewidziane w samej Dyrektywie, do zmiany której niezbędna jest jednomyślność członków Rady (art. 115 TFUE). 

Kolejną próba wywarcia presji wobec Austrii i Luksemburga przed najbliższym posiedzeniem Rady Europejskiej 22 maja, było symboliczne poparcie przez 17 państw UE, łącznie z Polską, G5 pilot project, wraz z wezwaniem do jego powszechnego-globalnego przyjęcia.

Brak komentarzy: