środa, 10 kwietnia 2013

Złagodzenie tajemnicy bankowej przez LuksemburgPremier Luksemburga (w latach 2005-2013 także szef Eurogrupy) Jean-Claude Juncker potwierdził złagodzenie tajemnicy bankowej w tym państwie przez wdrożenie, począwszy od 1 stycznia 2015 r., systemu automatycznej wymiany informacji bankowych (Secret bancaire: le Luxembourg introduira l'échange automatique d'information dès 2015). Jak stwierdził, sektor finansowy Wielkiego Księstwa jest gotowy na takie działanie, a gospodarka nie powinna na tym ucierpieć. Sugestie, że Luksemburg zdecyduje się na krok mający na celu walkę z uchylaniem się od opodatkowania wcześniej sformułował Minister Finansów Luc Frieden (Le Luxembourg prêt à alléger son secret bancaire, l'Autriche pas). 

Ważną przesłanką do zmiany stanowiska była polityka Stanów Zjednoczonych, które zgodnie z przyjętym w 2010 roku Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) wymagają od partnerów automatycznego przekazywania informacji nt. własnych podatników. Jak przyznał Premier Juncker (20 Minutes, Secret bancaire: le Luxembourg accepte l’échange automatique d’informations), amerykański rynek jest zbyt istotny dla luksemburskiego sektora bankowego, aby mógł zeń zrezygnować odmawiając współpracy. Zresztą w świetle ostatniego z serii skandali podatkowych, począwszy od skandalu Woerth-Bettencourt a skończywszy na aferze Cahuzac, który wstrząsnął francuską sceną polityczną, czy niedawnych doniesień w międzynarodowym śledztwie dziennikarskim „Offshoreleaks”, warunki do działań regulacyjnych są sprzyjające.
Do zwiększenia wysiłków w walce z przestępstwami podatkowymi, rajami podatkowymi, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT) konsekwentnie nawołują przywódcy państw G20 (choćby w Deklaracji ze szczytu w Cannes z 2011 r.), a efektywność walki z AML/CFT została w marcu 2013 r. wskazana jako priorytetowy obszar działań FATF. W reakcji m.in. na rekomendacje sformułowane przez tą ostatnią instytucję w lutym b.r. Komisja Europejska przedstawiła założenia rewizji prawa unijnego, obejmujące Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych oraz 4 Dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Międzynarodowej presji włączenia się do walki z unikaniem opodatkowania i rajami podatkowymi przez automatyczny transfer danych bankowych długo nie ulegała Austria. Jak stwierdziła rzecznik prasowa tamtejszego Ministerstwa Finansów Maria Fekter, Austria uważa współpracę bilateralną za skuteczniejszą od unijnej automatycznej wymiany danych. W związku ze zmianą stanowiska luksemburskiego, państwo to pozostałoby ostatnim krajem członkowskim UE niewspółpracującym w przedmiotowym zakresie, jednak i tu zasygnalizowano możliwość zmiany stanowiska.

Brak komentarzy: