czwartek, 9 maja 2013

USA-Watykan: Memorandum AML/CFT

7 marca 2013 Crimes Enforcement Network (należąca do Departamentu Skarbu USA) oraz,  jej odpowiednik w Watykanie i Stolicy Apostolskiej, Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) podpisały Memorandum of Understanding o współpracy w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT).

Jest to już czwarte porozumienie dotyczące wymiany informacji finansowych zawarte od wszczęcia w 2010 roku przez prokuraturę w Rzymie postępowania w sprawie podejrzanych transakcji między Instytutem Dzieł Religijnych a 10 bankami włoskimi, co skłoniło papieża Benedykta XVI do powołania AIF celem walki z obiegową opinią nt. Watykanu jako raju podatkowego i ośrodka nadużyć finansowych. Urząd osiągnął zdolność operacyjną w roku 2011.

Stolica Apostolska przystąpiła także do działającego pod egidą Rady Europy Komitetu MONEYVAL. Pierwszy Raport Komitetu z lipca 2012 r. na temat szczelności tamtejszego systemu finansowego wskazywał: "[że] władze watykańskie/stolicy apostolskiej w krótkim czasie wykonały wiele pracy, dzięki czemu formalnie przyjęto wiele elementów reżimu AML/CFT. Zarazem jednak niezbędne są działania w szeregu innych ważnych kwestii celem wykazania, że w pełni efektywny reżim został wdrożony praktycznie".

Jak informuje watykańska gazeta Sala Stampa - w przywoływanym powyżej komunikacie - AIF prowadzi obecnie negocjacje z przeszło 20 innymi jednostkami wywiadu finansowego (FIU) dotyczące zawarcia podobnych MoUs. Część z nich ma zostać podpisana do końca roku. OD 2010 r. MoUs zawarto już z Belgią, Hiszpanią i Słowenią. 


Zob. także: MONEYVAL evaluation of the Holy See/Vatican City State Q & A.Brak komentarzy: