środa, 1 maja 2013

Współpraca państw stron z MTK. Kazus Chadu.

Niedawno (25-26 kwietnia 2013) odbyła się wizyta sudańskiego ministra obrony w Czadzie. Nie byłoby to nic niezwykłego, gdyby ministrem nie była osoba wobec której MTK wystawił nakaz aresztowania (Abdel Raheem Mohammed Hussein) i gdyby Chad nie był stroną Statutu MTK. Chad ma obowiązek współpracować z Trybunałem, a zatem i aresztować Husseina. Chad nie wykonał jednak tego zobowiązania, jak i już kilkakrotnie nie aresztował prezydenta Sudanu Al-Baszira (w czasie jego wizyt), wobec którego MTK również wydał nakaz.

Abdel Raheem Mohammed Hussein jest podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w okresie od sierpnia 2003 do marca 2004 (nakaz aresztowania wydany przez MTK) .

Sprawa Darfuru (Sudan) została przedstawiona Trybunałowi przez Radę Bezpieczeństwa, jednocześnie RB nie zapewniła żadnych środków do wykonania nakazów wydanych przez Trybunał, ani nie przymusiła państw do współpracy. Nie wiadomo również czy zamierza przyjąć rezolucję potępiającą państwa, które mimo istnienia takich obowiązków ignorują współpracę z MTK.

Swoje oburzenie zachowaniem Czadu wyraziła miedzy innymi Katherine Ashton (tutaj). UE, jak wiadomo, bardzo wspiera misję MTK.

MTK dowiedziawszy się o planowanej wizycie sformułował dla Czadu instrukcje dotyczące współpracy (tutaj).


Brak komentarzy: