czwartek, 11 lipca 2013

"Niewidzialny projekt" jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków

Komisja Europejska zaproponowała jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, tj. jeden z trzech (obok jednolitego mechanizmu nadzoru i gwarancji depozytów) filarów budowanej Unii Bankowej. Koncepcję mechanizmu nadzoru przestawiono we wrześniu ubiegłego roku (IP/12/953); wdrożenie mechanizmu przez EBC ma się rozpocząć z końcem przyszłego roku.

Zasadniczym celem nowego podejścia do resolution regimes - w połączeniu z wdrożeniem CRD IV/CRR (zob. wcześniejszy post) - ma być ochrona podatników i całej gospodarki przed ponoszeniem kosztów niewypłacalności instytucji bankowych. W czerwcu stanowisko w sprawie proponowanej Dyrektywy opublikowała Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego, a przywódcy państw UE zadeklarowali wolę zakończenia prac legislacyjnych w 2014, przed upływem kadencji PE. Szerzej nt. samej inicjatywy pisaliśmy po jej zatwierdzeniu przez ECOFIN (tutaj).

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów, zgodnie z komunikatem Komisji, nowa filozofia obciążania ciężarem utraty płynności finansowej przede wszystkim samych instytucji ma być wdrażana z jednej strony dzięki opublikowanym dzisiaj zmianom wytycznych w zakresie udzielania pomocy publicznej bankom, a z drugiej poprzez funkcjonowanie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (zob. post tutaj). W ramach nowych zasad udzielania pomocy publicznej ograniczone mają zostać wynagrodzenia i premie wypłacane pracownikom wyższych szczebli instytucji bankowych. Zmianom tym przeciwna jest Wielka Brytania (FT, EU curbs executives’ pay at failing banks).

Jak podaje agencja Reuters "w ciągu kilku godzin od oświadczenia Komisji Niemcy, w dość niezwykłym stylu, publicznie skrytykowały propozycję, sugerując, że ochrona suwerenności państw wymagać będzie ambitniejszych rozwiązań" (UPDATE 3-EU's scaled-down agency to shut banks fails to please Germany), mimo że w przedstawionej koncepcji obniżono skalę funduszu restrukturyzacyjnego, co było ukłonem właśnie w stronę Niemiec (Bloomberg, EU Unveils Bank-Crisis Plan With 55 Billion-Euro Fund). Przedmiotem sprzeciwu jest przede wszystkim koncepcja stworzenia pan-europejskiego organu ds. upadłości kompetentnego do zadecydowania o finansowym wsparciu instytucji, a podstawowym argumentem wykorzystywanym w debacie jest powoływanie się na konieczność rewizji TUE.

Projekt poparł - i zaapelował o jego szybkie wdrożenie - włoski Premier Enrico Letta (Nota di Palazzo Chigi su proposta Commissione Ue per risoluzione crisi bancarie)

Jak podaje Bloomberg, Komisja Europejska tak bardzo obawiała się przedwczesnego upublicznienia propozycji, że została ona wydrukowana 'niewidzialnym atramentem', uniemożliwiającym skanowanie.

Brak komentarzy: