sobota, 22 czerwca 2013

Nowe wymogi kapitałowe w UE: CRR i CRD IV przyjęte

20 czerwca, mimo sprzeciwu Wielkiej Brytanii, Rada UE kwalifikowaną większością głosów znowelizowała wymogi kapitałowe w odniesieniu do banków i firm inwestycyjnych.

Tym samym na mocy Rozporządzenie CRR i Dyrektywy CRD IV zostaną w porządku unijnym implementowane postanowienia Bazylei III z listopada 2010 r., w szczególności:

  • podniesienie wymogów kapitałowych,
  • wprowadzenie dodatkowych buforów kapitałowych (capital conservation buffer) oraz buforów antycyklicznych.
Regulacje nabiorą mocy prawnej 1 stycznia 2014.

Brak komentarzy: