środa, 14 sierpnia 2013

Coraz bliżej ratyfikacji Protokołu nr 13 do EKPCz oraz Drugiego Protokołu Fakultatywnego do MPPOiP

Na posiedzeniu Senatu w dniach 7-9 sierpnia br. senatorowie bez poprawek przyjęli trzy ustawy ratyfikacyjne, w tym ustawę o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach oraz ustawę o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci. Polska jest ostatnim krajem UE, który nie ratyfikował tych umów.

Z ich ratyfikacją nie wiąże się dla Polski obowiązek wprowadzenia jakichkolwiek zmian legislacyjnych, kara ta bowiem od dawna nie może być w Polsce orzekana. Praktycznego znaczenia ratyfikacja Protokołu nr 13 nabiera przede wszystkim w kontekście deportacyjno-ekstradycyjnym. Z obowiązków nałożonych na państwa na podstawie art. 2 i 3 Konwencji oraz Protokołu nr 13 wynika, że zakazana jest ekstradycja jeżeli pojawia się ryzyko, że w państwie przyjmującym orzeczona i/lub wykonana zostanie kara śmierci.

Teraz pozostaje jedynie czekać na podpis Prezydenta pod dokumentami ratyfikacyjnymi.

Brak komentarzy: