sobota, 17 sierpnia 2013

Spór o papierosy goździkowe (Indonezja p. USA) - kolejny etap postępowania


Indonezja zwróciła się w zeszłym tygodniu do WTO z formalnym wnioskiem o autoryzację sankcji handlowych skierowanych przeciwko USA. Jest to kolejny etap sporu pomiędzy oboma państwami dotyczącego zakazu sprzedaży papierosów smakowych w Stanach Zjednoczonych. Indonezja, która jest największym na świecie producentem papierosów goździkowych, po wprowadzeniu zakazu straciła jeden z największych rynków zbytu (straty indonezyjskiego przemysłu oceniane są na ok. 150 mln dolarów rocznie). W odpowiedzi kraj ten złożył skargę do WTO, zarzucając Stanom Zjednoczonym naruszenie przepisów Porozumienia o Środkach Technicznych w Handlu (Porozumienie TBT). Zarówno panel jak i Appellate Body stwierdziły, że Stany Zjednoczone naruszyły zasady WTO (ich raporty są dostępne tu i tu), w szczególności zakaz dyskryminacji (Art. 2.1 Porozumienia TBT). Stany Zjednoczone zakazując sprzedaży papierosów smakowych (głównie importowanych), wprowadziły bowiem wyłączenie dla papierosów mentolowych (głównie produkowanych na miejscu). Pomimo upływu czasu na implementację decyzji WTO, Stany Zjednoczone nie zdecydowały się na modyfikację zakwestionowanego prawa.

Brak komentarzy: