sobota, 24 sierpnia 2013

U.S. 2d Cir.: Argentyna ma spłacić wierzycieli niewspółpracujących w pełnej wysokości

W kolejnej odsłonie sporu wokół restrukturyzacji argentyńskich obligacji, o którym pisaliśmy w kontekście propozycji wykupu wierzytelności od wierzycieli niewspółpracujących oraz immunitetu w prowadzonych przeciwko Argentynie postępowaniach egzekucyjnych, sąd apelacyjny w Nowym Jorku przyznał ochronę funduszom NML Capital i Aurelius, które  domagając sie spłaty skupionych przez nie obligacji w pełnej wysokości uniemożliwiały zakończenie negocjacji restruktruryzacyjnych.

W ubiegłym roku sąd pierwszej instancji - wykonując orzeczenie sądu apelacyjnego nakazujące sprecyzowanie metody spłat obligacji - orzekł, że zgodnie z klauzulą pari passu Argentyna albo powinna spłacić holdout creditors w pełnej wysokości (a pozostałych wierzycieli stosownie do poczynionych ustaleń), albo nie wypełniać zobowiązań wobec nikogo (zobacz komplet dokumentów z postępowania, Shearman&Sterling). 

W miniony piątek sąd apelacyjny utrzymał orzeczenie niższej instancji nakazując spłatę dwóch wierzycieli w pełnej wysokości 1.33 mld $ (Fox BusinessBloomberg). Sędziowie uznali, że spłata obligacji z rabatem tam gdzie zgodzili się na to wierzyciele, a pozostałych w pełnej wysokości zgodna jest z zobowiązaniami kontraktowym Argentyny, czyniąc zadość zasadzie równego traktowania.

Wykonanie orzeczenia wstrzymano jednak do czasu rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy argentyńskiego nadzwyczajnego środka odwoławczego (Petition for Writ of Certiorari). W lipcu w sprawie interweniowała Francja popierając stanowisko argentyńskie.

W maju zaniepokojenie potencjalnymi konsekwencjami nakazania Argentynie spłaty vulture funds dla innych państw zmuszonych do renegocjacji warunków spłaty własnych zobowiązań w warunkach światowego kryzysu gospodarczego  wyraziło MFW (Les Echos).

Brak komentarzy: