wtorek, 10 września 2013

Przyjęcie poprawki do Protokołu montrealskiego coraz bardziej prawdopodobne

Państwa zgromadzone w St. Petersburgu podczas szczytu G20 zgodziły się poprzeć propozycję poprawki do Protokołu Montrealskiego, dotyczącą ograniczenia emisji fluorowęglowodorów (HFC), podczas spotkania stron, które odbędzie się w październiku. Co więcej, w Deklaracji przyjętej podczas szczytu zapowiedziano walkę z HFC nie tylko przy pomocy Protokołu Montrealskiego, ale także Konwencji ramowej w sprawie zmian klimatu (punkt 101 Deklaracji). 

Przyjęcie poprawki jest bardzo prawdopodobne. Już wcześniej poparcie dla niej wyraziły Chiny, o czym pisaliśmy tutaj, a także wiele innych państw.

Brak komentarzy: